Debreceni Egyetem

Köszöntő

Üdvözlöm a Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet honlapján. Remélem, hogy honlapunk segít majd Önnek abban, hogy betekintést nyerjen Intézetünk életébe, és hasznos ismeretekkel gazdagodjon az Intézetünkben folyó oktató-nevelő és tudományos munkával kapcsolatban.

A nálunk dolgozó kutatók és oktatók olyan kollegiális, alkotó közösséget formálnak, amely elsődleges feladatának tekinti, hogy stimuláló intellektuális környezetet teremtsen az Intézet minden munkatársa és a nálunk tanuló egyetemi és doktorandusz hallgatók számára egyaránt.

Hallgatóinknak az emberi test szerkezetével, a sejtek, a szövetek, a szervek és a szervrendszerek szerveződésével, és a perifériás és központi idegrendszer felépítésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket tanítunk. Azon kívül, hogy átfogó képet adunk az emberi test szerkezetéről, a szerveződés molekuláris szintjétől a szervrendszerek felépítésének szintjéig, a morfológiai tudományok tanítása során folyamatosan hangsúlyozzuk a morfológiai ismeretek funkcionális és klinikai vonatkozásait. Arra törekszünk, hogy a jövő orvosait, egészségügyi dolgozóit és orvos-biológiai kutatóit olyan funkcionális anatómiai ismeretekkel és készségekkel ruházzuk fel, amelyeknek a birtokában képesek lesznek megfelelni a huszonegyedik század kihívásainak.

Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet mindig is a Debreceni Egyetem egyik meghatározó kutatóintézete volt, és ma is az. Tudományos munkánk kiváló és nemzetközileg is elismert elődeink által megteremtett szilárd alapokon nyugszik. Elődeink nyomdokain haladva, minden törekvésünk arra irányul, hogy a tudomány legfontosabb kérdéseire keresve a választ, új felismerésekkel gazdagítsuk a sejt-, szövet- és fejlődésbiológia és az idegtudományok egyes területeit. Az Intézet laboratóriumai a legmodernebb kutatási berendezésekkel vannak felszerelve. A munka hatékonyságát segítik a munkacsoportok közötti folyamatos és hatékony együttműködések is, ami lehetővé teszi, hogy vizsgálatainkat széleskörű módszertani megközelítéssel végezhessük. Munkánk eredményességének azonban, mindemellett és elsősorban, kollégáink lelkesedése és a tudományos kutatás iránti elkötelezettsége az igazi záloga.

Kedves Látogató! A honlapunk számos adattal fog szolgálni Önnek az Intézetünk munkatársairól, oktató-nevelő és tudományos tevékenységünkről. Kívánok Önnek kellemes perceket a honlapunk olvasása közben.


Dr. Antal Miklós
egyetemi tanár
intézet igazgató